Galeria portfolio przedstawia zdjęcia przykładowych realizacji u naszych Klientów.


Do montażu naszych instalacji fotowoltaicznych wykorzystujemy profesjonalny system montażowy Nano-PV Solar Balcony, który:

  • pozwala na montaż instalacji fotowoltaicznej do balustrad z pochwytem oraz wypełnieniem ażurowym prętowym lub pełnym w postaci szyb, płyt np. HPL etc.
  • umożliwia szybki, bezpieczny i estetyczny montaż podkonstrukcji do większości typów balustrad występujących w Polsce (również do balustrad z wypełnieniem z tworzywa lub szklanym, ale z wyłączeniem balustrad cało-szklanych),
  • daje unikalną możliwość montażu modułów PV pod kątem około 60°, aby maksymalizować ilość energii produkowanej przez instalację i pozwala zapewnić właściwe walory estetyczne wpisujące się w wymagania współżycia społecznego (w tym również ułatwienie uzyskania zgody na montaż instalacji fotowiltaiczne na balkonie ze strony zarządcy obiektu i akceptację ze strony sąsiadów),
  • przeszedł pomyślnie audyt certyfikujący i otrzymał akredytację TÜV Rheinland na elementy konstrukcyjne i proces produkcyjny w zakresie wynikającym z Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych – CPR), system montażowy spełnia  również wymagania budowlane pod konstrukcję fotowoltaiczną zgodnie z PN EN 1090-1,2:2012,
  • przeszedł pozytywnie badania wytrzymałościowe w laboratorium SGGW w Warszawie, które potwierdziły jego odporność na warunki pogodowe (nawet te najbardziej ekstremalne) o sile 3-krotnie przekraczającej przeciążenia występujące podczas huraganu. Przeprowadzone badania potwierdziły, że nasza podkonstrukcja montażowa jest nie tylko estetyczna i funkcjonalna (co potwierdzają opinie naszych Klientów), ale przede wszystkim zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dla instalacji fotowoltaicznych wykonanych w oparciu o ten system.